Lid worden

Nog geen lid van Het Bezemklokje?

Schrijf u nu snel in en ontvang ons driemaandelijks ledenblad bij u thuis. Als u in de loop van het jaar het lidgeld betaalt, ontvangt u alle voorgaande ledenbladen van dat  jaar. 

U wordt verder ook uitgenodigd op tal van interessante activiteiten! 


Tip: Maak uw vrienden of kennissen blij en schenk hen een lidmaatschap van Het Bezemklokje.


Het jaarlijks lidgeld bedraagt:

16 euro voor leden

30 euro voor beschermleden

Schrijf dit bedrag over op rekening BE18 9791 5626 3365 (BIC ARSPBE22) van Het Bezemklokje met vermelding van uw naam en adres.


 

Privacyverklaring 

De persoonsgegevens van leden kunnen alleen door de bestuurders worden ingezien. Uw e-mailadres kan worden gebruikt voor mededelingen van de vereniging aan haar leden. Als u dat niet langer wenst, meldt u dit per e-mail aan het secretariaat. U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Door betaling van uw lidgeld geeft u Het Bezemklokje de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor iedere vorm van communicatie met de vereniging.