Bakkerij Van Eupen

datum_art19: 
juni, 2019

Datum publicatie: juni 2019

Bakkerij Van Eupen

Jef van Dooren

In de lezersrubriek van ons ledenblad van december 2018 beloofde ons lid Jef van Dooren om meer informatie te geven over bakkerij Van Eupen in de Sint-Antoniusstraat. Hier komt het resultaat van zijn opzoekingwerk.

Het Bezemklokje situeerde de bakkerij in nummer 27 in de Sint-Antoniusstraat. Dit is echter niet juist. Jef Van Eupen (°1933, gehuwd Zwijsen), kleinzoon van Alfons Van Eupen, schreef aan Jef van Dooren: ’Die bakker uit het artikel was mijn vader Jozef Van Eupen (gehuwd Gils). Hij baatte de zaak uit tot 1956. Alfons Van Eupen (gehuwd Loos), bekroond in Brugge (zie reclamefoto), was mijn grootvader, de bakker die de zaak stichtte’.

Reclame voor Bakkerij Van Eupen. (Foto familie Van Eupen)

Ons huisnummer was 29, ik heb nooit een ander nummer gekend! Links naast ons woonde de familie Daeleman, buren dus en vrienden. Nummer 31 was ook van ons, den boven was verhuurd en den beneden werd gebruikt voor allerhande zaken van de bakkerij. Het telefoonnummer van de winkel was 410. Zoals op de foto van de voorgevel is te zien zijn er boven de winkel drie vensters, de tweede links was de slaapkamer van mijn ouders en daar ben ik geboren ('n boeleke van 6 kilo, onze Fon woog ook 6 kilo en onze Marcel 5,5 kilo). Je kan dus wel denken hoe mijn moe heeft afgezien. Onze huisdokter, die bij de geboorte aanwezig was, was Stan Janssen, de vader van Paul, van Janssen Pharmaceutica.

In de bakkerij werkten normaal zes gasten. Drie van hen reden vooral rond met pistolets op fietsen met een ijzeren bak en grote korven. De pateekes werden thuis gebracht als de klanten dat vroegen. De klanten konden alle dagen vanaf 6 uur pistolets aan de deur krijgen. Mijn vader bakte er in de week elke dag meer dan 3000 en 's zondags meer dan 5000. Niet te geloven, hé. Daarom waren dus de grote korven.

Het Bezemklokje noemde de bakkerij foutief Van Heupen. Het gekende verleden van de Eindhovense familie Van Eupen gaat terug tot ca. 1550, steeds onder de naam Van Eupen (of Van Upen). De naam Van Heupen komt voor de eerste maal voor bij sommige kinderen in het gezin van Leonardus van Eupen. Hij werd geboren in Eindhoven (°1700), kwam naar Turnhout en trouwde daar met een Turnhoutse vrouw. In Turnhout noteerden sommige priesters in het doopregister vaak Van Heupen, omdat in het plaatselijke dialect de klinker vooraan in een woord soms aangeblazen wordt. De pastoor van de parochie noteerde de H indien hij ze hoorde en die naam werd dan doorgegeven aan de kinderen. De namen en hun schrijfwijze werden wettelijk vastgelegd met de invoering van de burgerlijke stand (bij ons tussen 1790 en 1800). Alle Van Heupens stammen dus af van die Leonardus.

Een van zijn afstammelingen, Jef Van Heupen, werd zelfs geëerd met een straatnaam. Hij was medestichter van de BWP-afdeling in Turnhout en actief in de socialistische sigarenmakersbond, de Bond Moyson, de Socialistische Jonge Wacht en de Rode Turners.

Pastei en kleingoed bakkerij, Sint-Antoniusstraat 29. (Foto familie Van Eupen)

Alfons Van Eupen, geboren in Turnhout 1867.

Jef Van Eupen, geboren in Turnhout 1898.