Patersstraat

Start
Omhoog

 

Tentoonstelling: 75 jaar Braderij in de Patersstraat.

Zondag 14 September 2008 - Eindelijk was het zover; in militair jargon: D-day. De opening van onze eerste tentoonstelling: “75 jaar Braderij in de Patersstraat”. Tevens de oudste van Turnhout.

Een mooiere locatie dan de Patio van het Paterspand hadden we niet kunnen dromen. Door allerlei omstandigheden kon er met de opbouw pas gestart worden om 8 uur, maar rond 10 uur hing en stond alles netjes klaar: 20 kaders van 70x100 cm en 7 tentoonstellingskasten (gevuld met posters, pamfletten, foto’s en allerlei items) weerspiegelden de braderijen van 1933 tot 2008.
Een half uurtje later kwamen de eerste geďnteresseerden binnen en het viel niet meer stil tot na 18 uur. We waren blij verrast om zoveel leden van “Het Bezemklokje” en bewoners van de Patersstraat te mogen begroeten. De reacties waren zeer positief.

We toonden chronologisch de evolutie die deze braderij had gekend. Vanaf het begin in 1933, over een absoluut hoogtepunt nl. de “Shetland Pony Show” in 1960 tot de braderij 2008.
Jos Bauweraerts, jarenlang de bezieler van de Patersstraat- werking, werd in herinnering gebracht.

Er kwamen veel vragen; ondermeer om bepaalde foto’s te laten bijmaken omdat deze niet meer bij familieleden in het bezit waren. Tevens werd er ook hevig gediscussieerd of een oude postkaart wel zeker een zicht uit de Patersstraat was. Kon de Sint Pieterskerk in het midden van de foto staan? Een bezoeker ging ter plaatse aan de Theobalduskapel een zelfde foto nemen om te vergelijken. Mensen, dit is heemkunde op en top, zoals we het graag hebben, en waaruit we de kracht halen om in de toekomst nog beter te doen!

Omstreeks 18.30 uur was het sluitingstijd. Dus: opruimen. Alles uit de kasten, deze terug demonteren en inpakken; de kaders afnemen en leegmaken. Alles weer netjes in het archief voor de volgende maal. (over 10, 20 of 25 jaar?)


En natuurlijk de hamvraag: hoeveel bezoekers kregen we over de vloer? We konden het bijna niet geloven, maar we telden 580 geturfde streepjes! Een tiental nieuwe leden betaalden onmiddellijk hun lidgeld en betuigden op deze manier hun steun voor onze vereniging. Vermoeid, maar voldaan werd deze dag afgesloten.

Hierbij willen we iedereen nogmaals danken die, op welke wijze dan ook, aan deze tentoonstelling heeft meegewerkt. Het zijn te veel namen om allemaal op te noemen. Onze “gastvrouw” Suzy Maes willen we toch speciaal vermelden voor het ter beschikking stellen van deze fantastische locatie.

Referentie Artikel.
Datum: 14 September 2008
Auteur: Marc Cornelis
Datum van publicatie: December 2008

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 20/03/2019